fosfor

Bevara 00-talet - Joel Abrahamsson


"Bevara 00-talet" består i fem olika serier, som försöker gestalta tiden mellan 2000-2009. En tid Joel Abrahamsson menar, har lett till ett samhälle där olika utsatta grupper blivit diskriminerade och åsidosatta; Joel tar även upp vissa idéer som legat i tiden, som han menar är en del av den samhällsutveckling, som lett till det samhälle vi har idag.
Men detta seriealbum är ingen gravallvarlig uppgörelse, utan är, som mediet kräver, en stark satir utan hårda pekpinnar. Som den norska tidskriften Serienett skriver: "Dette, sammen de infantilt stiliserte stunttegningene, er gennomgående trekk i Abrahamssons tegneserier. Serierne er misantropiske, men formilder en distanse til sitt eget innhold som hindrer dem i å virke for tunglabbete, eller for groteske."
Ja, köp själva boken och avgör själva.

Format: A4
Sidor: 34
Svartvit
Språk: svenska


50 SEK