fosfor

Misc #2 - Sara Berntsson


Blandade serier av Sara Berntsson. Experiment med pantomimserier och digitalt serieskapare.

Format: 26x17
Sidor: 48
Svartvitt
Språk: Svenska
30 SEK