fosfor

Utanför lådan - Steve Nyberg


Röster har börjat höjas om krav på allmän och lika rösträtt och med jämna mellanrum hålls demonstrationer med denna paroll. Socialismen organiserar arbetarna som går ut i storstrejker. Demonstrationer slås ner av polis och militär. Året är 1904 och någon skickar en brevbomb till en direktör i Stockholm med avsändaren "Socialdemokraternas domstol", undertecknat Ziskas.

Format: A5
Sidor: 24
Färg
Språk: Svenska

70 SEK